Världen vilar

Drömmar kristalliseras ut i natten. Ett vilddjur ryter i djupet. Månen blickar ut över horisonten och tar ett sista andetag. Magins rytm är stadig. Melodin är flämtande. Evigt flödande in mot dagens gryende sanningar.

Vad gömmer sig i framtidens möjligheter? Vad talar drömmen om?

Världen vilar, men rytmen fortsätter. Den förändras långsamt. Vilande in i hjärtats rytm. Tickande snabbt in i tankens virrvarr. Ett tingeltangel av blickande framåt och bakåt och ändå stillastående i verklighetens myller.

Evighetens oändliga ögonblick fångar nattens sista suck. Blickar spanar mot gryningen. Förväntan, farhågor, osynliga dyningar under ytans fasader.

Blixtrande klar stiger solen. Månen bleknar bort. Allt är fyllt av nyhetens behag. Varje ögonblick är nytt i varandets värld, men stressade hjärnor ställer sig i vägen.

Allt blir som vanligt igen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *