Andligt djupnande

Det heliga vilar i havets djup. Inom dig vilar krafterna från vattnets vidunderliga flöde. Låt dig föras med in i transformationen.

Flödet genom tidens portaler skapar mening i verklighetens utkanter. Hjärtat öppnas då ljuset får strila in.

Andliga väsen, 50*70 cm, 3999 kr
De dimhöljda bergens hemligheter, 30*40 cm, 1999 kr
Andlighetens kärna, 78*118 cm, 9999 kr