Fantasiskapelser

Växande. Väsande. Varelse. Blixtrande. Sjungande. Ljungande. Krafter ur svunna tiders hemligheter föds på nytt. Heliga varelser ur sagornas magiska platser föder magiska mirakler i nattens mörkaste svärta. Livets oändlighet visar de öppningar i tidens väv som du ska följa. Om du törs.

999 kr 20*20 cm blandteknik
999 kr 20*20 cm blandteknik

Ett glittrande hav av drömmar längtar efter dina tårar. De förenar sig i skymningens sista ljus med alla de andra tårar som någonsin har fallit. Tårarnas hav transformerar dem till klingande skratt som föds i morgondagens första gyllene ljus.

Såld 20*20 cm blandteknik
999 kr 20*20 cm blandteknik

Väsande ord, meningar med mening. Varelser ur tidernas begynnelse då varandet slukades för att ge plats åt smarta slutsatser om hur allt skulle vara. Väsande ord, meningar med mening. Varelser ur nuets krafter som befriar varandet ur de smarta slutsatsernas grepp.

1999 kr 30*40 cm blandteknik
1999 kr 30*40 cm blandteknik
1999 kr 30*40 cm blandteknik

Fantasivärldar av blixtrande, glittrande varelser. Helt stilla, men i ständig rörelse.

Fantasins krafter öppnar en nya verkligheter som inte följer de förutfattade idéerna om hur något ska vara.

En magisk verklighet föds där det omöjliga blir möjligt. Förväntningar och krav blir till nyfikenhet och förundran.

Förunderliga underfunderliga vägar öppnar upp sig i underbara former och färger.

Inget blir sig någonsin likt igen.

Såld 40*40 cm blandteknik
1999kr 40*40 cm blandteknik
1999 kr 20*30 cm blandteknik
1999 kr 20*30 cm blandteknik

Kontakta mig om du är intresserad av att köpa en målning.

info@possibilityhuman.se

070 – 344 13 34