Lekfullhet

Den välsignade lekfullheten i barnets glittrande ögon har så mycket att ge. Lätta fötter som hoppar och dansar. Små händer som skapar magi genom fantasins kanaler. Det pärlande skrattet som lockar fram omgivningens glädje.

När vi föds ÄR vi, men vad händer sen?

Under resan från barn till vuxen skapar vi blockeringar, hinder och motstånd till att vara spontana, autentiska och lekfulla. Vi hindrar oss från att vara de vi ÄR för att i stället passa in i en bild av hur vi borde vara. Det är sker omedvetet, succesivt och omärkbart.

Vad innebär det att vara vuxen? Behöver vi vara allvarsamma?

Som jag ser det kan lekfullheten finnas där hela livet. Att vara nyfiken, kreativ, lättsam, naiv och spontan öppnar upp för att leva på ett uttrycksfullt och omväxlande sätt. Vi vuxna människovarelser låser oss alltför lätt i hur saker och ting borde vara. Vi blir rädda för förändring och fjättrar oss i en illusorisk trygghet i att omge oss med det som känns bekant.

Blir livet roligt då? Vad händer inom oss?

Frånvaron av tillåtelse att vara de vi ÄR skapar spänningar, smärta och obalans både fysiskt och psykiskt. En inre sorg och frustration växer inom oss. Till slut kanske vi når en gräns då vi börjar bli medvetna om att något är fel. Vi märker att där finns en längtan inom som inte passar in i det liv vi lever.

Var befinner du dig? Tillåter du dig att vara den du ÄR?

Omfamnandet av drömmen som finns inom låser upp möjligheternas dörrar, men även här kan allvaret sätta käppar i hjulen. Den tunga skuggsidan som har lagrats inom hotar att kvävas när den blir synlig. Det är viktigt att möta det som finns där och se det, men som i de gamla sagorna spricker trollen i ljuset. Medvetenheten, lyssnandet och villigheten att se det som är för upp de mörkaste skuggorna i ljuset. Det kan göra ont att känna och uppleva det som har varit dolt och risken finns att fastna där.

Vågar du möta dina skuggsidor?

Kreativiteten, nyfikenheten, barnets oskyldiga intresse och glädje klingar rakt igenom svärtan. Lekfullheten i frihet från allvaret skalar av försvaret och öppnar naivitetens möjligheter. Som barn har vi flödet genom känslorna. Vi har förmågan att känna hela spektrumet, men ofta berövas vi vissa delar av paletten genom omgivningens begränsade förmåga att känna, omfamna och vägleda.

Tillåter du alla känslor att få finnas?

Att med lätthet flöda från ilskans raseri till djupaste sorg in i gråtens förlösande kraft och vidare till skrattets glädjepirr är tillgängligt för oss alla. Det tillhör livets magi att känna och känslorna bär på vägledning. Genom att förbjuda vissa känslor och känslouttryck bryter vi det magiska flödet.

En vuxen bemöter ett barn som mitt i glädjeruset faller och slår sig med att oja sig över att barnet blir ledset ger barnet upplevelsen att det inte var okej att bli ledsen och en vuxen som bemöter ett ilskan barn med tillsägelsen att hen måste vara snäll motar bort barnets inbyggda vägledning till att sätta sunda gränser.

Hur blev du bemött i dina känsloyttringar då du var liten?

Jag önskar att vi alla ska få uppleva lättheten i att känna hela paletten av känslor och lyssna på den vägledning de ger. Jag drömmer om en värld där vi alla ska kunna vara autentiska, spontana och lekfulla. Det vore så underbart. Det jag kan göra för att öppna upp för den drömmen är att tillåta mig själv och människor i min omgivning att känna och vara de vi ÄR.

Vill du följa med in i den drömmen? Vill du öppna lekfullhetens magi inom dig igen? Hur skulle det kännas att tillåta dig vara den du ÄR?

Vill du ha stöd i ditt utforskande av lekfullheten och drömmarna? Kika på den coaching jag erbjuder i mitt andra företag, PossibilityHuman.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *